×
IMPLICĂ-TE

Primăria

Primaria Comunei Lăpușna este o instituţie publică cu activitate permanentă, formată din primar, secretar, împreună cu personalul din subordinea ierarhică a primarului care aduc la îndeplinire efectivă deciziile Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.

În activitatea sa aparatul Primăriei comunei Lăpuşna se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legile şi Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, Hotărîrile şi Dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, Deciziile Consiliului local, Legea Serviciului Public,Codul muncii, precum şi prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a aparatului Primăriei Lăpuşna , raionul Hînceşti.

În exercitarea atribuţiilor sale aparatul primăriei se călăuzeşte de următoarele principii: legalitate; imparţialitate; independenţă; profesionalism; loialitate.

Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, maşină şi în aer liber